Haziran 26, 2019, 10:38:20 ÖS
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Advanced Windows Care 3.1.2 Pro Full Tr

Başlatan TakeOne, Şubat 18, 2009, 11:37:49 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TakeOne

Şubat 18, 2009, 11:37:49 ÖÖ Last Edit: Şubat 19, 2009, 03:38:26 ÖÖ by Fussilet
Advanced WindowsCare (SystemCare) Personal, iþletim sisteminizi onarmaya ve optimize etmeye yarayan çok güçlü bir ücretsiz bakým aracýdýr. Tek-Týklama ve Hepsi-Biryerde þeklinde kullanabileceðiniz çözüm ve koruma araçlarýný içerir. System Mechanic programýný da hatýrlatan bu uygulama rakibine göre ücretsiz olmasý avantajýný taþýmaktadýr.

Tek-Týklama ile Her Gün ![/B]

:: Spyware ve Adware zararlýlarýný kaldýrýn
:: Güvenlik açýklarýna önlem alýn
:: Gizlilik korumasý saðlayýn
:: Kayýt defteri hatalarýný düzeltin
:: Geçici dosyalarý temizleyin
:: Baþlangýcý temizleyin
:: Windows'u onarýn
:: Sisteminizi hýzlandýrýn

[B]Ekran Görüntüleri : [/B]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img223.yukle.tc/images/66621.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img229.yukle.tc/images/99932.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img228.yukle.tc/images/61733.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img222.yukle.tc/images/69014.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img229.yukle.tc/images/64295.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img223.yukle.tc/images/54296.JPG[/img][/URL]

[URL=http://www.yukle.tc][IMG]http://img221.yukle.tc/images/93957.JPG[/img][/URL]

[B]Download : [/B]

Fussilet tarafýndan link silindi

NOT : yasak içindedir...

DAMRAM

SUAN KULANDIGIM BIR PROGRAM BU VE COKDA MEMNUNUM HERKESE TAVSIYE EDERIM
ALLAH RAZI OLSUN SAGOL KARDESIM

kurtlarvadisi

TakeOne

Allah senden de razý olsun abicim.
yasak Vista Ultimatede çalýþmayabilir. Ama XP de sorunsuz çalýþmaktadýr...

Fussilet

kardeþim, lütfen yasak ve crack içerikli mesajlar foruma eklemeyelim , ve eðer varsa bunlarý silelim, bunlar yüzünden mahkemelik olmayalým...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

TakeOne

Daha dikkat edeceðim. Programý isteyen bana özelden ulaþabilir...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

TakeOne

Şubat 26, 2009, 06:36:15 ÖS #6 Last Edit: Şubat 26, 2009, 07:17:56 ÖS by TakeOne
Programýn versiyonu 3.1.2 den 3.2 ye yükseltilmiþtir...

http://www.yukle.tc][IMG]http://img232.yukle.tc/images/77491.JPG[/img][/URL]

TakeOne


TakeOne

Name£ºDIGERATI
yasak: CA5A-CA5A-DIGE-RATI

Name£ºDiG
Kyasak: 1534-1534-1534-1534

Name£ºraymond.cc
yasak: AF0B-AF0B-A0FF-6767

Name£ºawc3@iobit.com
yasak: 0AB1-12DE-1CA9-A3D2

Name£ºchip.de
yasak: 85A945ED1F1A3DE3

Account Name: raymond.cc
License Code: AF0B-AF0B-A0FF-6767

bunlarý dene bunlarda olmaz ise aþaðýdaki linkten yasaki indirip, sonrada internet baðlantýsýný kesip kullan.

http://rapidshare.com/files/338237836/yasak.exe.html

TakeOne

Maksat vatandaþýn iþi görülsün. Þu andaki versiyon 3.4.2 dir yakýn bir tarihte  4.0 versiyonuna güncelenecektir.