Haziran 27, 2019, 05:14:56 ÖS
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Sana aslýnda ne söylemek istiyor?

Baţlatan senarist081, Ţubat 17, 2009, 04:25:27 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

senarist081

Neyse ki, seksi davranýþlar üzerine çalýþmýþ binlerce uzman var. Bir kadýn olarak, neyin bir davet, neyin itici bir unsur olduðunu bilmemeniz için bir mazeret yok!

Onun beden dilini doðru okuyabildiðiniz sürece, size gizli ne tür mesajlar verdiðini anlayacaksýnýz ve siz de kartlarýnýzý ona göre oynayacaksýnýz. Belki bu hareketler iliþkinizin kaderini deðiþtirecek ve o buluþma belki daha ciddi bir iliþkiye dönüþecek.

Ýþte sizin ve onun, bilerek ya da bilmeyerek yaptýðý hareketler ve ne anlama geldikleri...

• KollarĂ˝nĂ˝ sĂĽrekli oynatmak: Ăťyiye iĂľaret deĂ°il. ParmaklarĂ˝nĂ˝ da masaya vuruyorsa hiç umut yok.

• Dokunma: Dokunma, karþýmĂ˝zdaki özellikle de bir yabancĂ˝ysa, oldukça erotik bir hareket olarak görĂĽlĂĽr. Kendi kendinizi mĂ˝nĂ˝cĂ˝klamanĂ˝zdan bahsetmiyorum, kolunuza ya da boynunuza dokunmanĂ˝z, onun size dokunmasĂ˝ndan hoĂľlanacaĂ°Ă˝nĂ˝zĂ˝ gösterir.

• AĂ°zĂ˝nĂ˝zĂ˝ kapatmanĂ˝z: Kendinize gĂĽvenmediĂ°inizi gösterir.

• Göz temasĂ˝: EĂ°er birisi gözlerinizin içine üç saniyeden fazla bakĂ˝yorsa size gĂĽven ve dĂĽrĂĽstlĂĽk mesajĂ˝ gönderiyordur. Gözlerinize bakmayĂ˝ seviyor ve tepkinizi ölçmek istiyor olabilir. EĂ°er birisinden hoĂľlanĂ˝yorsanĂ˝z, göz temasĂ˝nĂ˝ en önemli anahtar olarak görĂĽn.

• Ayaklar: EĂ°er birisinden hoĂľlanĂ˝yorsanĂ˝z, ayaklarĂ˝nĂ˝zĂ˝ ona doĂ°ru çevirirsiniz. AynĂ˝ durum, dizler için de geçerlidir.

• Kafa ya da kulaklar ile oynamak: Bu kiĂľi içinde bulunduĂ°u durumdan utanĂ˝yordur.

• Patlak gözler: Bir kiĂľi, sizinle konuĂľurken gözlerini aniden ve çok fazla açýyorsa, dikkatli olun. Bu durum, asabi ve dengesiz bir karakterin ibreti olabilir.

• Yutkunma: GĂ˝rtlaĂ°Ă˝n aĂľaĂ°Ă˝ ve yukarĂ˝ hareket etmesi stres ve utanç iĂľaretidir.

• Elleri boynun arkasĂ˝na almak: Sadece kontrolĂĽ hep elinde tutmaya alýþmýþ birinin yapacaĂ°Ă˝ kibirli bir harekettir.

• Eller belde: Bunu her kim yapĂ˝yorsa sizle alĂ˝p veremediĂ°i birĂľey var demektir. Dirseklerin açýlmasĂ˝ vĂĽcudun hacmini bĂĽyĂĽterek savaĂľa davet eden, savunmacĂ˝ ve güç gösteren bir anlamĂ˝ vardĂ˝r. Bunu size bir erkek randevunuzda yapĂ˝yorsa dikkat edin çünkĂĽ sizi küçük görĂĽyor anlamĂ˝na gelir.

• KollarĂ˝ baĂ°lamak: Ne kadar mesafeli! AynĂ˝ zamanda gerginlik sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ya iĂľaret edebilir.

• KafayĂ˝ eĂ°me: ArkadaĂľlĂ˝k, ilgi ve düþünme iĂľaretidir. AynĂ˝ zamanda gözler de eĂ°ilirse, cilve yapĂ˝lĂ˝yor da olabilir.

• KiĂľiye doĂ°ru eĂ°ilme: Açýk bir Ăľekilde "konuĂľmaya devam et, tatlĂ˝m” demektir.

• Esneme hareketleri: SöylediĂ°iniz ile aynĂ˝ fikirde olmadýðý anlamĂ˝na gelir.

• Ayak parmaklarĂ˝n ĂĽzerinde yĂĽkselme: BaskĂ˝n davranma ya da tehdit etme anlamĂ˝ taþýr. taþýyĂ˝n.

• Dil çýkarmak: Birinin size dilini çýkarmasĂ˝ arkadaþça ve flört dahilinde bir jesttir ancak eĂ°er bir söz ettikten sonra dilinin ucunu gösteriyorsa bu, az önce söylediĂ°inin yalan olduĂ°u anlamĂ˝na gelir.

• Ăťki yana sallanmak: Ăśst vĂĽcutla yapĂ˝lan hareketler kendine gĂĽvenin ifadesidir. Ama fazlasĂ˝ ilgiye duyulan ihtiyacĂ˝ da gösterebilir. Erkekler bu hareketin kendilerini önemli göstereceĂ°ini düþünĂĽrken kadĂ˝nlarsa tĂĽm kontrolĂĽn ellerinde olduĂ°unu gösterdiĂ°ini düþünĂĽrler.

• BoĂ°az temizleme: KuĂľku ya da aksi fikirde olunduĂ°unun iĂľaretidir. EĂ°er birisi boĂ°azĂ˝nĂ˝ temizliyorsa, konuĂľulanĂ˝n tatsĂ˝z olduĂ°una ya da doĂ°ru olmadýðýna dair konuĂľacak demektir.

• Göz kĂ˝rpma: Bu, arkadaĂľ canlĂ˝sĂ˝ ve sonu açýk bir harekettir. Bu insan, sevilmek istiyor.

• KafanĂ˝n geriye atĂ˝lmasĂ˝: ZĂĽppe bir hareket. KiĂľilere burun ucuyla bakma anlamĂ˝ taþýr.