Haziran 25, 2019, 05:36:43
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

***sen ve sensizlik***

Balatan nurum, ubat 15, 2009, 10:24:58 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

KaLemin_Gözyasi

"..Uzaklardasýn diyemiyorum..
Hele Sensizim demeye hiç varmýyor dilim..
Ben sensiz olamam diyorum..
Sen varsýn..
Bir Kördüðüm Sevda ve bir yandan da Ufuklarýmdaki Hasretimsin Yüreðimde.."

GönüLbaðý=KaLemin_Gözyaþý


Ey nurum..
Nurdan DamLaLarýn bir bir vuruyor Yüreðime..
YoLa cýkmýþýn belliki sende yüreðinde hüzün ile..
KaLeme dokunmak KoLay deðiL..
KoLay deðiL..Yüreði Kaðýda dökmek..
ve yazdýðýn her Harfinde,ÖLüp´de yeniden diriLmek..
KoLay DeðiL..
DeðiL mi..?


SeLam oLsun Yüreðine..

MiM

sevgili nurum, desene seni de kaybettik ablacým... :D
þair olmayanlar tarafýnda galiba liprade ile ben kalacaðýz gibi duruyo bu gidiþle... :D
ilk þiirlerde her zaman bir tedirginlik yaþanýr, bir gerginlik hissedilir daim!
sonra, kendine güven gelir, kelimelerin raksý bir ahenk ile sýraya girmeye baþlarlar...
***
rusenim ilk þiir yazdýðýnda yorum talep etmiþti. lakin hiç sevmemiþtim ilk þiirini... ne yazacaðýmý bilemedim,
onu incitemezdim, yalan da söyleyemezdim... bu paradoks'u çok sevdiðim kardeþim þair simurg'un yardýmlarýyla aþabildim... lakin, daha sonra rusenim'in yazdýðý þiirlerin en büyük hayranlarýndan biri haline geliverdim... itiraf edeyim, senin ilk þiirin, rusenim'in ilk þiirinden çok, ama çok daha ileride ve güzel... Rabbim bundan sonra yazacaklarýna ilham, yüreðine bereket, gönlüne sürur ihsan eylesin...
***
bu arada bir isteðini yerine getiremediðim için çok üzgünüm ablam... lütfen hakkýný helal et. bu sanal alemde cevap yazamadýðým tek istek bu senin isteðindi... daha doðrusu, kendimi bu konuda yetkin görmemiþtim. galiba abi'den bu yüzden biraz dargýn gibisin... umarým abisini maruz görürsün ablacým... Allaha emanet ol.

Kumsaati

Alnt yaplan: KaLem'in_Gözyaþý - ubat 16, 2009, 02:23:39
"..Uzaklardasýn diyemiyorum..
Hele Sensizim demeye hiç varmýyor dilim..
Ben sensiz olamam diyorum..
Sen varsýn..
Bir Kördüðüm Sevda ve bir yandan da Ufuklarýmdaki Hasretimsin Yüreðimde.."

GönüLbaðý=KaLemin_Gözyaþý


hocam çok güzel yazdýn ya maþallah
yüreðine saðlýk

Kumsaati

Alnt yaplan: nurum - ubat 15, 2009, 11:37:48 S
begendiðine sevindim can kardeþim :d bu arada abla demene gerek yok ayný yaþtayýz biz ;)


tamam nurum kardeþim ;)

nurum

Alnt yaplan: KaLem'in_Gözyaþý - ubat 16, 2009, 02:23:39
"..Uzaklardasýn diyemiyorum..
Hele Sensizim demeye hiç varmýyor dilim..
Ben sensiz olamam diyorum..
Sen varsýn..
Bir Kördüðüm Sevda ve bir yandan da Ufuklarýmdaki Hasretimsin Yüreðimde.."

GönüLbaðý=KaLemin_Gözyaþý


Ey nurum..
Nurdan DamLaLarýn bir bir vuruyor Yüreðime..
YoLa cýkmýþýn belliki sende yüreðinde hüzün ile..
KaLeme dokunmak KoLay deðiL..
KoLay deðiL..Yüreði Kaðýda dökmek..
ve yazdýðýn her Harfinde,ÖLüp´de yeniden diriLmek..
KoLay DeðiL..
DeðiL mi..?


SeLam oLsun Yüreðine..
Saðolasýn kalem'in_gözyaþý....
rabbim ayýrmasýn yolundan bizleri....
gönlümüzdeki ýþýðý, mahþerde aydýnlýk eylesin!
Titreyen,kanayan,avunmaya yol arayan þu uzun ve narin yolda
Affedilmeye hak kaznmýþlardan eylesin Yüce mevlam....

*******      ********        *******

Gönül çare arar yolunu kaybetmekten korkar
sükudu seç der yaralarýmýn en derinleri
dilim susar,avunur yalancý meþalelere
gönlüm....
o susarmý ey yar döküldükçe dökülür kendi lisanýnda
çizdiði yolu gözyaþýyla ýslatýr
avundukça avunur görünür...susadýkça susar sana ey sevdiðim
*********       *********             ********
inþaAllah kalemin gözyaþý dediðin gibi olur...inþaAllah duygularýmý dile getirebilirim...dediðin gibi kolay deðil kalemin kagýda olan Aþkýný dillendirmek....Rabbim yolundan ayýrmasýn cümlemizi

nurum

ubat 16, 2009, 11:52:10 S #20 Last Edit: ubat 16, 2009, 11:54:07 S by nurum
Mim hocam'dan alýntý
bu arada bir isteðini yerine getiremediðim için çok üzgünüm ablam... lütfen hakkýný helal et. bu sanal alemde cevap yazamadýðým tek istek bu senin isteðindi... daha doðrusu, kendimi bu konuda yetkin görmemiþtim. galiba abi'den bu yüzden biraz dargýn gibisin... umarým abisini maruz görürsün ablacým... Allaha emanet ol.
*****

Öncelikle bu deðerli yorumunuz için sað olun hocam...þiir yazamýyorum ben daha sadece duygularýmý aktarmaya çalýþýyorum...þiir yazabilmem için Kelimelerin dansý için kelime darcýðýmý geniiþletmem lazým inþaAllah...ben sadece
duygumu yazýyorum inþaAllah yanlýþlarým yoktur.
Bu arada ilk þiirim için yorumunz için teþekkür ederim. :) :)
*****
hocam yazdýðýnýz not size yolladýðým þiirin tercümesini istemiþtim sonrada sizce bu neyi ifade ediyor demiþtim ondan mý bahsediyorsunuz ? eðer öyleyse dediðim gibi isterseniz deiþtim
o yüzden herhangi bir anlýnma söz konusu deðil yani :) bence o þiir ilahi sevgiyi temsil ediyor olabilir mi hocam ?? :D   selam ve dua ile kalýn hocam

MiM

Alnt yaplan: nurum - ubat 16, 2009, 11:52:10 S

hocam yazdýðýnýz not size yolladýðým þiirin tercümesini istemiþtim sonrada sizce bu neyi ifade ediyor demiþtim ondan mý bahsediyorsunuz ?


evet ablacým, ondan bahsediyordum. þiirin tercümesini yapmýþtým, lakin neyi ifade ediyor olabileceði konusundaki sualinizi cevaplayamamýþtým... anlayabildiðim kadariyle, Rabb-i Teala'nýn 'Sani' sýfatýyla yarattýðý tabiatýn olaðanüstü güzel ahengi ve armonisi içinde sevgili ile geçen dakikalarýn verdiði enfüsi haz'dan bahsediyor...

nurum

saðolun hocam çok aydýnlatýcý oldu :))))

GuLBeRG

Ya taktýn sen de yorum talebime mim hocam :)))

Nurum ile kýyaslama yapma yahu ...Hiç sevmem kýyaslamayý :) Ama daha çok kýrýldým hýh iþteeeeee:))

nurum

herkesin yeri ayrýdýr bunu bildikten sonra kýrýlmaya gerek yok kardeþ can !!!!

Yukar git