Temmuz 19, 2019, 04:14:27 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Son çevirdiðim temalar yorumlarýnýzý bekliyorum

Balatan LordReco, Temmuz 25, 2008, 02:17:17 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

LordReco

[IMG]http://i33.tinypic.com/68zqxz.png[/img]

[IMG]http://i35.tinypic.com/2qn9shd.png[/img]

[IMG]http://i33.tinypic.com/2hrczzc.png[/img]


Arkadaþlar temalarý þu anda özelden [MSN-MAIL] paylaþýyorum, yorumlarýnýzý bekliyorum...

melekkiz

Temmuz 25, 2008, 04:09:00 S #1 Last Edit: Temmuz 25, 2008, 04:12:31 S by melekkiz
bunu daha çok beðendim gözleri daha az yoruyor. daha anlaþýlýr renk uyumuda çok güzel.. benim düþüncem tabii..

[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

Fussilet

hepside birbirinden güzel seçimler kardeþim, tebrik ederim...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

LordReco


lebron_23

Silver White temasýný sitemde kullanmak istiyorum download linki verir misin ?

CeeMoo_145

Alnt yaplan: LordReco - Temmuz 25, 2008, 05:37:09 S
yorumlarýnýz için teþekkürler :)


Recep kardeþim ellerine saðlýk çok güzel çeviriler bunlar Allah (C.C) Razý Olsun !

Yukar git