Haziran 26, 2019, 05:51:07 ÖÖ
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

kiþisel egomuzun zehri !!

Baþlatan SUNFLOWERS, Þubat 11, 2009, 02:13:22 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SUNFLOWERS

kiþisel egomuzun zehri     
     Arkadaþlar bildiðiniz gibi günümüz teknolojisi mükemmel bir düzeye ulaþmýþ ve aklýmýzýn alamayacaðý kadar güçlü hale gelmiþtir. Ýnternet, playstation, cep telefonlarý, mp3'ler, ve de en çok kullandýðýmýz televizyon...
     Hadi televizyonun henüz buram buram sadelik tüten hayatýmýza girmediði yýllara gidelim;
kadýn programlarýnýn, reyting rekorlarý kýran dizilerin olmadýðý, nenelerimizden, dedelerimizden dinlediðimiz hikayelere dönelim.
     Kara kazanda bulgur kaynarken, kazanýn etrafýnda tadýna vardýðýmýz o güzel sohbetleri hatýrlayalým bugün. Kurtlar Vadisinin Polat'ýný, Elveda Rumeli'nin Ramiz'ini, bilmediðimiz, sadece destanlarýn kahramaný olduðumuz günlere...

     Dedem oturunca sert yassý divanýn üstüne,
   hemen koþup sakalý ile oynardýk bugün, ki playstation yerine...
   
     Döþeðin içine girice kapatýp gözlerimizi binbir hayal içinde dalýrdýk uykulara. Bugün ise; "acaba gelecek bölümde ne olacak" diye düþünüp kendimizi yiyip bitiriyoruz.

    Geçenlerde dikkatimi çekti, televizyonda altta þöyle bir yazý;
     
    "sevdiðin diziyi yaz, .... 'ya kýsa mesaj çek, dizin baþlarken cebine uyarý gelsin"

    Görüyorsunuzya artýk çalar saat gibi telefonlarý bile dizi için kulandýrmaya teþvik ediyorlar bizi.
   
                   Yazýma son verirken siz sevgili dostlarýma bir soru sormak istiyorum;
   

                                     hangisi sizce daha lezzetli,
              üzerinde garip nenelerimiz kadife seslerinin süslediði hikayeler mi,
              yoksa bir kutunun önüne geçip yazýlmýþ bir senaryoyu seyretmek mi?