Haziran 19, 2019, 07:43:09 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

yanmýþ sayfalardan kalanlar....

Balatan GRAFÝKER, Ocak 22, 2009, 09:13:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

GRAFÝKER

Ocak 22, 2009, 09:13:23 S Last Edit: Ocak 22, 2009, 09:22:59 S by GRAFÝKERsavurduðum umutlarým vardý gökyüzüne
her biri aþkla emekle güneþe karþý büyüdü
ilmek ilmek dolandý tüm yüreðime,bir adým,bir kalp atýþý sanki
sevgiye dair ne varsa,adanmýþtý,söylenmiþti......
susuþlar gözlerin incilere bürünmesi gibi,
ýþýldýyordu yüzünde aþkýn.
artýk savurdu göklere,tüm umutlarýný,
bir gül yapraðý gibi kopardý yüreðinden
solmuþtu umudundan besleyen aþk yoktu.
yok olmuþtu bitiþleri sahneledi güller,
öylece soldular kurudu birgün büktü öylece boynunu.
artýk kalmayacaktý,kalmamasý gerekti oyalýyordu belki
kalbi kendini.
yeniden denemek isteyecekti;ama olmuyordu olmuyordu.
o umutlar gökte her gece ýþýldýyordu,
týpký susuþun göz yaþlarý gibi ve yine inci gibi düþerdi gözlerden
artýk orada kalmalýydý.
bir gece yeniden görmek için umutlarýný
geceye karþý umutlarda saklý þimdi
aþký
geceye karþý yaþýyor kimsesiz kalan aþk
çaresizce öylece bekliyor gece güneþi göremeyecek
bunu bile bile
hala umutlarýný görmek istiyor
geceye karþý ........

............geceye karþý umutlar........

Resulehasret

  Gönlüne saðlýk can dost, þu sayfalarý birde ben yakabilsem keþke.

Bevadih

Çok hoþ bir yazýydý Grafiker...teþekkür ederim..Sen  mi yazdýn acaba?

Hasan....Ben yardým edeyim ..Hiç acimam,toleransým yoktur seve seve yakarým : :)

GRAFÝKER

tabiki sahibi benim ;). paylaþýlmamýþ birkaç yazýlarým daha var.zamanla burada onlarda olacak inþallah.beðendiðinize sevindim.:)

Resulehasret

Ocak 22, 2009, 10:03:56 S #4 Last Edit: Ocak 22, 2009, 10:19:37 S by Resulehasret
Alnt yaplan: Bevadih - Ocak 22, 2009, 09:49:10 S


Hasan....Ben yardým edeyim ..Hiç acimam,toleransým yoktur seve seve yakarým : :)   ;D  Aman abla Allah korusun, Hem ben gönlümü sayfa yaptým o yanarsa bende yanarým :) siz bakmayýn benim o sayfalarý  yakmak istediðime :)

GuLBeRG

Grafiker vay be dedirttin bana !!!yüreðinde neler varmýþ imrendim...hüzünlendim kendimi buldum EYVALLAH CAN...

Yukar git