Haziran 27, 2019, 08:24:18
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Baþörtüm yakama düþtü……

Balatan aminenur, Ocak 10, 2009, 11:09:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

aminenur
………YA RAB!!…..
Gömleðim arkamdan yýrtýlmadý!!....


Ýhanet ettim ,sadýk kalamadým ahdime…


Dilime lâl; Gönlüme hâr düþtü….


Kanadý kana bulandý itaatlerimin


Kara çalýndý yazgýma…


Bahtýma utanç düþtü…..


YARAB!!…..


Böylesine hazýrlýklý deðildim hesaba
En gerçekçi yalanlar,
ifþa oldu benden bana
….


Lâl oldu dilim, yok oldu suretim…


.Affeyle…


affeyle….


Yanýldým


yenildim…


Tükendim;…..
.
Bir Bað bozumu mevsimimde….


Heveslerime birkaç avuntu,…..


Bahtýma utanç,…..


Toplu iðnem kalbime….


Baþörtüm yakama düþtü……


Affeyle……………..


4 ocak//2009 saat 20:30


aminenur//ferahhfeza

hasan_talha

gönlünüze saðlýk o güzel lugatýnýzdan yine inciler sergilemiþiniz yazýlarla

MiM

müthiþ...
derun-i dilden haykýrýþ buna derler zahir!
þiirlerinizi çok seviyor ve beðeniyorum, deðerli kardeþim. ve açýkçasýda her zaman bekliyorum.
yüreðinize saðlýk.

Resulehasret

  Yazan ellerinize, hisseden yüreðinize saðlýk ablacan, bende çok beðenerek okuyorum þiirlerinizi... Mim hocamýzýn adýnýza bölüm açma isteðini, tekrar düþünmenizi istirham ediyorum ablacan. :)

Bevadih

yürekten!!
yüreðinize saðlýk, selam olsun size....devamý gelýr inþ..muhabbetle...

aminenur

Alnt yaplan: hasan_talha - Ocak 10, 2009, 11:14:13 S
gönlünüze saðlýk o güzel lugatýnýzdan yine inciler sergilemiþiniz yazýlarla


çok teþekkür ederim kardeþim..Alnt yaplan: MiM - Ocak 10, 2009, 11:15:21 S
müthiþ...
derun-i dilden haykýrýþ buna derler zahir!
þiirlerinizi çok seviyor ve beðeniyorum, deðerli kardeþim. ve açýkçasýda her zaman bekliyorum.
yüreðinize saðlýk.


ALLAH razý olsun hocam ..çok  teþekkür ederim... inþaALLAH .. yüreðimiz el verdikçe . karalamaya devam edeceðiz ...
selam ve dua ile

Alnt yaplan: Resulehasret - Ocak 10, 2009, 11:17:13 S
  Yazan ellerinize, hisseden yüreðinize saðlýk ablacan, bende çok beðenerek okuyorum þiirlerinizi... Mim hocamýzýn adýnýza bölüm açma isteðini, tekrar düþünmenizi istirham ediyorum ablacan. :)


teþekkür ederim kardeþ can...:) .bölüm þimdilik gerek yok deðerli kardeþim.. inþaALLAH karalamak nasip olsun..
her yürek kanamasýnsdan  sonra bir daha yazamayacaðým endiþesi hissediyorum .. çok baþýndayým yolun baþýnda bile deðilim...  :) nasip ...

Alnt yaplan: Bevadih - Ocak 10, 2009, 11:19:27 S
yürekten!!
yüreðinize saðlýk, selam olsun size....devamý gelýr inþ..muhabbetle...çok teþekkür ederim .. bizden bin selamlar olsun .:) muhabbetle

Yukar git