Temmuz 18, 2019, 01:23:22 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

MED/CEZÝR

Balatan aminenur, Ocak 06, 2009, 04:31:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

aminenur

Ocak 06, 2009, 04:31:27 S Last Edit: Ocak 06, 2009, 04:40:23 S by aminenur

MED/CEZÝR

Hangi bahar da vaz geçtim sizden  hayallerim...

Hangi bahar da vaz geçtim kendimden..

Bir þiþe koyup yolladým

Uçu yanýk bir mektupla gönül umanýmda sana

Son hayalimdi þiþedeki mektup…

Buldun mu?? Vardý mý sana?? Okudun mu ??

Andýn mý beni an be an…

Faili meçhul bir cinayete kurban gittiler
Benim mi ellerimdeki bu kanlar yoksa  kýrýk dökük paramparça hayallerimin mi?

Oysa satmýþtým onlarý yaralý bir serçeye.. Korkularýma yenik düþmesin diye…

Takýlýp gitti kanadýnda… Meçhule ..........
öyle nefessiz......öyle hissiz…..sessiz  çýrpýnýþlarýmla

Hapsolmuþlardý yürek kuytumda…öylece ellerim baðlýydý koynumda..
Özgürlerdi þimdi …..belki u/mutluydular  belki!!

....Ah!! Ýçimi yakan bu acý ...
...Bu serzeniþim bilmem kaçýncý..
..vuslatý olmayan kaç bahar….
...Þahidim g/özümden  düþen her  inci..
...Takýlýp kaldýðým insafsýz med/cezirler...
 

   Ama vaz geçmiþtim… Uçmasýnlar gitmesinler yapa yalnýz býrakmasýnlar beni.

Çokmu geç kaldým geri getirmek için
Yâ fettâh!! Bir inþirah bir inþirah…!!

Gelsin artýk yaralý serçem getirsin yaralý hayallerimi…

Bir bebek masumiyetiyle; gelsin pervazýma, baksýn gözlerime, konsun yüreðime…

Bir daha hiç uçmamacasýna… beni hiç yanlýz býrakmamacasýna

Yâ fettâh!!! bir inþirah!!

*Seninle ve  senin  aþkýnla herdem her nefes þükürler hamdu senalar sana*…


Aralýk 17   2008 saat
ferahhfeza//aminenurGüL_GüZeLi

....Ah!! Ýçimi yakan bu acý ...
...Bu serzeniþim bilmem kaçýncý..
..vuslatý olmayan kaç bahar….
...Þahidim g/özümden  düþen her  inci..
...Takýlýp kaldýðým insafsýz med/cezirler...
 


Yüreðine saðlýk Cann...

aminenur

Gül _Güzeli ... sizinde yüreðinize saðlýk... ;)

teþekkürler...

GüL_GüZeLi

Devamýný istiyoruz ama bilesin aminenur  ;)

Büþra

Aminenur abla..Beni kýrmayýp bu yazýyý bizimle de paylaþtýðýnýz için  çok teþekkür ederim..Böylesine yürekten yazýlan bir yazýyý fussilet.com da görmek beni ayrýca mutlu etti..Rabbim sizi de mutlu etsin her daim..Yüreðinize saðlýk... :)

aminenur

Alnt yaplan: GüL_GüZeLi - Ocak 06, 2009, 04:52:57 S
Devamýný istiyoruz ama bilesin aminenur  ;)

:) teþekkürler ;)

Alnt yaplan: Büþra - Ocak 06, 2009, 10:27:30 S
Aminenur abla..Beni kýrmayýp bu yazýyý bizimle de paylaþtýðýnýz için  çok teþekkür ederim..Böylesine yürekten yazýlan bir yazýyý fussilet.com da görmek beni ayrýca mutlu etti..Rabbim sizi de mutlu etsin her daim..Yüreðinize saðlýk... :)


amin amin...ne güzel bir dua böyle güzel yüreklim .. bin teþekkür ..

Yukar git