Haziran 17, 2019, 09:30:51
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

arz-ý halimdir …ya ilahi…!!

Balatan aminenur, Ocak 07, 2009, 03:00:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

aminenur……, Cümle âlem kalbimde ah edip aðlarken….!!


.
…..Dilime müptela olmuþ kifâyetsiz sözler


…..Dem tutarken yalnýzlýðým ....benden bi haber….!!


.....Kýrýk düþler;…..Yalan gülüþler, membasýndan…

....Kâr etmez.. Sözden âmâ….


… .Kýrk ikindi yaðmurlarý yaðardý usulca….!!


……Bi mecâl yüreðime sualsiz .....

…... Yoldaþým olurdu tenhalarda…..arz-ý halimdir …ya ilahi…!!


Ses sukut ile hemhal olup… Sýrdaþ olursa dehlizlerle...!!


Çaðýrýrsa beni en derinden en karanlýk yerine....


Ruhum düþmesin diye ne yapmalý....!!


arz-ý halimdir..ya ilahi...

dindir arþ-ý alemin göz yaþlarýný.....


06/ocak 2009


ferahhfeza//aminenur
[/center]

[audio loop=false autoplay=false]http://Parkingmusic.com/files/Omer_Faruk_Tekbilek_-_Mystical_Garden_-_02_-_Magic_Of_The_Evening.mp3[/audio][/center]

Resulehasret

  Dua sebebiyle amin diyelim ablacan, yüreðinize saðlýk...

aminenur

Alnt yaplan: Resulehasret - Ocak 07, 2009, 03:03:37 S
  Dua sebebiyle amin diyelim ablacan, yüreðinize saðlýk...


amin inþaALLAH kardeþcan..:)
teþekkür ederim... sizinde yüreðinize saðlýk olsun...

Yukar git