Temmuz 16, 2019, 12:10:45 ÖS
Haberler:

Onlar Ć¾Ć¶yle cevap verirler: Evet, doĆ°rusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiĆ¾ti; fakat biz (onu) yalan saymĆ½Ć¾ ve: Allah'Ć½n bir Ć¾ey gƶnderdiĆ°i yok; siz olsa olsa bĆ¼yĆ¼k bir sapĆ½klĆ½k iƧindesiniz! demiĆ¾tik. (Mulk -9)

Gencim ve KimliĆ°imi ArĆ½yorum

Bažlatan senarist081, Ocak 06, 2009, 11:41:36 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretēi konuyu incelemekte.

senarist081

Ergenlik, kiĆ¾iliĆ°in oluĆ¾umu adĆ½na Ƨok ƶnemli bir dƶnemdir. Ergen kimliĆ°ini bulduĆ°u ve karmaĆ¾alardan sĆ½yrĆ½labildiĆ°i oranda kiĆ¾iliĆ°i oturmuĆ¾ olacaktĆ½r.Bu dƶnemde ƧocuĆ°unuz kimliĆ°ini arĆ½yor. Bu arayĆ½Ć¾Ć½n devamĆ½nda ileride karĆ¾Ć½mĆ½za Ć§Ć½kacak iyi baĆ¾arĆ½lĆ½ bir yetiĆ¾kini de gƶrebiliriz, problemli bir bireyi de.

***Nedir Kimlik ArayĆ½Ć¾Ć½?

Ƈocuklar her dƶnemde insanlardan, kendine benzemek istedikleri ƶrnek arar. Ɩrnek aldĆ½Ć°Ć½ insan gibi davranmaya baĆ¾lar. BaĆ¾langĆ½Ć§ta ƧocuĆ°un ƶrnek aldĆ½Ć°Ć½ insanlar ebeveynleridir. YaĆ¾ bĆ¼yĆ¼dĆ¼kƧe bu durum deĆ°iĆ¾meye baĆ¾lar. GenƧlik dƶneminde ƶrnek alĆ½nanlar artĆ½k arkadaĆ¾lar ya da kahramanlardĆ½r. EĆ°er anne-baba ƶnceki dƶnemde saĆ°lam ƶrnek olabilmiĆ¾se Ƨocuk bu dƶnemde ƶrnek alacaĆ°Ć½ insanlarĆ½ daha dikkatli seƧer. ĆĆ¾te bu ƶrnek alma durumuyla birlikte gencin kiĆ¾iliĆ°i de Ć¾ekillenmeye baĆ¾lar. Bu dƶnemde ƧocuĆ°unuzla iliĆ¾kinizin pozitif olmasĆ½na dikkat edin. Negatif iliĆ¾kiler ƧocuĆ°unuzu yanlĆ½Ć¾ ƶrneklere ve kiĆ¾ilik problemlerine itecektir.

***ƇocuĆ°unuz Kimlik KarmaĆ¾asĆ½ YaĆ¾Ć½yor Olabilir Mi?

GenƧler, kimliĆ°ini bulmaya ƧalĆ½Ć¾Ć½rken bir bunalĆ½m sĆ¼reci iƧine girebilir. Yani “kimim ben”, “nasĆ½l biri olmalĆ½yĆ½m”, “nasĆ½l bir adĆ½m atmalĆ½yĆ½m” vs. sorularĆ½nĆ½n arayĆ½Ć¾Ć½ iƧinde boĆ°ulabilir. Kendisi gibi olmak istediĆ°i kimselere tam olarak karar veremeyebilir veya sĆ¼rekli olarak ƶrnek aldĆ½Ć°Ć½ insanlarĆ½ eleĆ¾tirip deĆ°iĆ¾tirebilir. Bu durum uzun sĆ¼recek olursa ergenlerde sĆ½kƧa karĆ¾Ć½laĆ¾tĆ½Ć°Ć½mĆ½z kimlik bunalĆ½mĆ½ baĆ¾lar. Bu bunalĆ½m, devamĆ½nda ergende bir kimlik karĆ½Ć¾Ć½klĆ½Ć°Ć½ baĆ¾latabilir. Yani ne olmak istediĆ°ine, nasĆ½l biri olmasĆ½ gerektiĆ°ine bir tĆ¼rlĆ¼ karar veremiyordur. YaĆ¾anan bu karmaĆ¾a ergende ƶfke patlamalarĆ½, mutsuzluk sĆ¼reƧleri, insanlarla ƧatĆ½Ć¾ma gibi tepkilere neden olur.
--------------------------------------------------------------------------------

Tenkit etmek ƧƶzĆ¼m deĆ°il!

Anne-babalar ƧocuklarĆ½yla nitelikli bir iliĆ¾ki kurmayĆ½ baĆ¾armalĆ½. ZorlamalarĆ½n, tenkit etmelerin iĆ¾e yaramayacaĆ°Ć½nĆ½ bilmelisiniz. ƇocuklarĆ½nĆ½zĆ½n dahil olduĆ°u Ƨevreleri bilin. OnlarĆ½ yanlĆ½Ć¾ ortamlardan koruyabilmek adĆ½na alternatif Ƨevreler bulmaya ƧalĆ½Ć¾Ć½n.


Yasemin YalĆ§Ć½n Aktosun


GĆ¼L_GĆ¼ZeLi

EmeĆ°inize saĆ°lĆ½k,bu saĆ°lĆ½klĆ½ bilgiler iƧin tĆ¾k ederim ....

senarist081