Haziran 26, 2019, 06:27:11
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

(d)üþüyorum EFENDÝM

Balatan aminenur, Ocak 03, 2009, 11:01:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

aminenur
Ben Mevûde efendim…Gözlerimdeki umut ve hüzün… her sabah pencereme konan güvercinBir umutla geldi…bir kanadýnda umut getirdi bir kandýnda hüzün… bu kez hüzünleri býrakdýArdýnda takýndýgým sahte gülücükler sahici bakýþlar…Anlamadýlar….anlamasýnlar
Can ayazda baþým önde.
Tut ellerimden efendim,
(d)üþüyorum..

Tenhalarda yürek kuytumda s/özüm özümdü riyasýz…


Gözümde közüm olmuþtu her bir damla…hicret etti gözümden
bazen kendimden sakladým bazen aþikar…
Bazen tek bir damla bazen çaðlayan…


Can ayazda baþým önde.


(d)üþüyorum..Dünyanýn karanlýðý üzerimde..


Toprak yerine sagnak sagnak yaðdý riya, hýrs, kin…


Yaðmadý hidayet yaðmurlarý üzerime….


Tut elimden efendim.. bir kez olsun.. (d)üþüyorumHeyhat !! ne gelir elden ellerim boþ deðil_ki


Tuttuðum boyalý bir dünya..


Zulmet çökmüþ üzerime


Ben ise dünyaya Meftun


Izdýrabým Bâr-ý günâh


Ellerim boyalý ben! liyim boyalýEfendim göz yaþlarým temizlermi dünyamý… akýtýrmý sahte boyalarý indirirmi maskeleri…


Oysa demeliydim ALLAHU EKBER..!!!


Allah’ýn boyasýyla boyandýk, O’ndan güzel renk veren kimdir? Ancak Ona kulluk ederiz’(bakara/138)ve “yan”malýyým ta fecre kadar…Estagfirullah estagfirullah… Estaðfirullah……….. ………….


Can ayazda baþým önde


Tut ellerimden efendim.. birkez olsun.. (d)üþüyorum..(Mevûde cahiliye döneminde diri diri topraða gömülüp öldürülen kýzlara verilen ad)


lâl olmuþ k âl’ imle
kendime yab(L)ancý hâlimle
bîmecâl yüreðimle
acizane yürek karalamalarý
aminenur/2008
__________________
[/b]

Büþra

Yüreðinize saðlýk Aminenur kardeþim.. :)Hakkýnýzý helal edin lütfen..bu konuyu da göndermiþtim geçen hafta..

aminenur

teþekkür ederim :)
hakkýmýz yoktur güzel kardeþim..ben yeni gördüm daha önce paylaþýlmýþ ;)
selam ve dua ile


Büþra

Alnt yaplan: aminenur - Ocak 03, 2009, 11:12:33 S
hakkýmýz yoktur güzel kardeþim..ben yeni gördüm daha önce paylaþýlmýþ ;)
selam ve dua ile
Allah razý olsun kardeþim...Gerçekten muhteþem yazýyorsunuz..Gizli hayranýnýzým... :D

aminenur

amin ecmain olsun kardeþim cümlemizden razý olsun rabbim teþekkür ederim
baþka varmý ;) haberimiz olsun  konu olarak açmayalým karalamamýzý:)

hasan_talha

yüce mevla her ikinizden de razý olsun çok güzel bir paylaþým ben önce okumamýþtým þimdi çýktý karþýma tazelediði içinde amina nur arkadaþýmýza teþekkürler

aminenur

Ocak 03, 2009, 11:28:59 S #6 Last Edit: Ocak 03, 2009, 11:36:00 S by MiM
________teþekkür ederim kardeþim amin ecmain olsun inþaALLAH..

büþra kardeþimizden rabbim razý olsun ...paylaþtýðý için...

selam ve dua ile_________

MiM

müthiþti doðrusu. sevgili aminenur kardeþim, inanýn kelime bulamýyorum. haksýzlýk etmekten korkuyorum. zira, kelimeler böyle bir yürek yangýnýný tarif etmekten, gereði vechile ifade etmekten acizdirler diye düþünüyorum. bu arada size sitemize hoþgeldiniz, onur verdiniz diyorum. bundan böylede güzel þiirlerinizi hep bekleyeceðiz. umarým bizim gözümüzü fazla yollarda komazsýnýz. þayet böyle güzel þiirlerinizi yayýnlamaya devam ederseniz, sizin için özel bölümde açabiliriz. sevgiyle, muhabbetle kalýn.

MiM

bu arada sevgili aminenur kardeþim, belli ki, font verebilme konusunda biraz zorluk çektiðiniz belli oluyor. þayet arzu ederseniz, güzel þiirlerinize elimizden geldiði kadar güzel font vermeye çalýþýrýz. çok çok affýnýza sýðýnarak, þiirin birkaç yerinde 'türkçe' sorunlarý gördüm. bunlarý, düzenleme ve düzeltme konusunda izniniz olursa haddimiz olmayarak gözünüzden kaçmýþ bu hatalarý düzeltmekten de ayrýca onur duyacaðýmýzý sarahaten belirtmek isterim.

aminenur

Alnt yaplan: MiM - Ocak 03, 2009, 11:41:16 S
bu arada sevgili aminenur kardeþim, belli ki, font verebilme konusunda biraz zorluk çektiðiniz belli oluyor. þayet arzu ederseniz, güzel þiirlerinize elimizden geldiði kadar güzel font vermeye çalýþýrýz. çok çok affýnýza sýðýnarak, þiirin birkaç yerinde 'türkçe' sorunlarý gördüm. bunlarý, düzenleme ve düzeltme konusunda izniniz olursa haddimiz olmayarak gözünüzden kaçmýþ bu hatalarý düzeltmekten de ayrýca onur duyacaðýmýzý sarahaten belirtmek isterim.

Alnt yaplan: MiM - Ocak 03, 2009, 11:33:43 S
müthiþti doðrusu. sevgili aminenur kardeþim, inanýn kelime bulamýyorum. haksýzlýk etmekten korkuyorum. zira, kelimeler böyle bir yürek yangýnýný tarif etmekten, gereði vechile ifade etmekten acizdirler diye düþünüyorum. bu arada size sitemize hoþgeldiniz, onur verdiniz diyorum. bundan böylede güzel þiirlerinizi hep bekleyeceðiz. umarým bizim gözümüzü fazla yollarda komazsýnýz. þayet böyle güzel þiirlerinizi yayýnlamaya devam ederseniz, sizin için özel bölümde açabiliriz. sevgiyle, muhabbetle kalýn.


teþekkür ederim...hüsnü zan buyurmuþsunuz.. aciz bir yürek .  yüreðimiz el verdikçe paylaþmak isteriz ..

font..  .. nasýl uygunsa... öyle yapalým ... teþekkür ederim
selam ve dua ile

samimi

Yüreðinize saðlýk Aminenur kardeþim...

Resulehasret

   Yüreðinize saðlýk, söylenicek bütün güzel sözler söylenmiþ þiiriniz üstüne zaten, muhteþemdi...


aminenur


Alnt yaplan: samimi - Ocak 03, 2009, 11:56:31 S
Yüreðinize saðlýk Aminenur kardeþim...


Alnt yaplan: Resulehasret - Ocak 04, 2009, 12:15:39
   Yüreðinize saðlýk, söylenicek bütün güzel sözler söylenmiþ þiiriniz üstüne zaten, muhteþemdi...
çok teþekkür ederim...

Yara ßenim

Alnt yaplan: sýrr-ý nihan - Ocak 04, 2009, 12:15:39
   Yüreðinize saðlýk, söylenicek bütün güzel sözler söylenmiþ þiiriniz üstüne zaten, muhteþemdi...HAdeKa

gercekten muthiþ sözlerin
nasýl derinden yazýldýgý o kadar aþikar ki
yureginize saðlýk..


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git