Haziran 25, 2019, 10:24:11
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

KUR'AN TERÝMLERÝ KELÝME SÖZLÜÐÜ

Balatan MiM, Aralk 31, 2008, 10:21:23

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

[glow=pink,2,300]Rabbime þükürler olsun. uzun süredir, hep noksanlýðýný hissettiðim, böyle bir sitede mutlaka bulunmalý dediðim çok önemli bir baþvuru kaynaðýný sitemize kazandýrdýðým için çok mutluyum. umarým kýymetli kardeþlerimin azami istifade edebilecekleri önemli bir iþlev görür. Böylesi güzel bir hizmeti bizlere müyesser kýldýðý için Rabbime sonsuz þükürlerimi, hamd-ü senalarýmý arz ediyorum. [/glow]

Tarýk Emre

Allah sizden razý olsun deðerli hocam..inþallah bu emekleriniz ahirette þefatci olarak karþýnýza çýkar..

HAdeKa

ayyy bu çok iyi olmuþ buraya sýk sýk bakacaðýmý düsünüyorum tam benlik bi de lugat olsa çok iyi olurmuþ ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

MiM

Alnt yaplan: Tarýk Emre - Haziran 24, 2009, 11:24:35 S
ALLAH sizden razý olsun deðerli hocam..inþALLAH bu emekleriniz ahirette þefatci olarak karþýnýza çýkar..


eyvallah sevgili tarýk, bu konuyu buraya kazandýrabilmek için çok uðraþmýþ ve emek vermiþtim. duanýzla karþýlýðýný aldýðýma inanýyorum. Rabbim sizden de razý olsun abim.

MiM

Alnt yaplan: HAdeKa - Haziran 25, 2009, 01:41:48
ayyy bu çok iyi olmuþ buraya sýk sýk bakacaðýmý düsünüyorum tam benlik bi de lugat olsa çok iyi olurmuþ ;)


saðol hadekacým, faydalý olabildiysek ne mutlu. lugate gelince o iþ bizi aþar ablacým. ama internet üzerinde bulabileceðini umuyorum.

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git