Haziran 27, 2019, 08:10:34
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

S/AYIKLAMALARIM

Balatan Büþra, Aralk 27, 2008, 05:08:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Büþra

Aralk 27, 2008, 05:08:48 S Last Edit: Ocak 03, 2009, 10:33:29 S by Büþra

s/ayýklamalarým

Bir serabýn ortasýnda Yüreðimde çöl yangýnlarý..

Sukutun çýðlýklarýyla bir ilahi name yarým alev dudaðýmda gül ile hasbýhal ettim…sürurla….ben söyledim o gül-dü o gül-dü ben ..bin kez öldüm…ölmeden öldüm

Sevgilinin yanýndan gelen bir rayiha sardý…tüm benliðimi…

..heyhat!! Alýþkýn deðildi_ki bu hoyrat beden..

Hâlbuki

Her esen yelde “ara”malýydým,” yan”malýydým,” kan”malýydým sana

Eyvah!! Çok Geç kalmýþým….

Visal umdum .. Firakýnla kahroldum!!

Ey sevgili

yüzüm yok; tüm aynalarýmý kýrdým….

Her seher adýný anmak; yanýp yanýp hiç y/anmamak

Sav lar arasýnda kan(dýr)dým..sevdamý yüzüm yok Rûz-ý mahþerde þefaat senden..

Ey sevgili

en sevgili

Nedendir her dem kendimi s/aklamalar

Bende kaybolup yolunda bende olmamalar

Nedendir…

nedendir…

nedendir…..

s/ayýklamalarýmdan geriye kalan ölümüne rem uykularým…

Ve yüzleþiyorum kedimle (u)”yan” !!

AMÝNENUR


alýntý..
.

MiM

inanmam! dicektim ki, en sonunda alýntý yazýsýný okudum. üzüldüm ve sevindim. üzüldüm çünkü, bu þiiri senin yazabilmeni çok isterdim ufaklýk. sevindim, çünkü böyle bir þiiri ancak bu mesleðe bir ömür harcamýþ usta þairler yazabilir, böyle sözcükleri ancak onlar bir araya getirebilirdi. ve sen böyle güzel bir þiiri buraya kazandýrmakla da bizleri istifade ettirdin. teþekkürler ufaklýk, yüreðine saðlýk.

Büþra

Alnt yaplan: MiM - Aralk 27, 2008, 05:22:03 S
inanmam! dicektim ki, en sonunda alýntý yazýsýný okudum. üzüldüm ve sevindim. üzüldüm çünkü, bu þiiri senin yazabilmeni çok isterdim ufaklýk. sevindim, çünkü böyle bir þiiri ancak bu mesleðe bir ömür harcamýþ usta þairler yazabilir, böyle sözcükleri ancak onlar bir araya getirebilirdi. ve sen böyle güzel bir þiiri buraya kazandýrmakla da bizleri istifade ettirdin. teþekkürler ufaklýk, yüreðine saðlýk.


Bu þiirin bana ait olmasýný çok ama çok isterdim ama dediðiniz gibi Hocam "usta þairler" yazabilir böyle ihtiþamlý þiirleri...Ben kimim ki?Peygamber Efendimize ihtiþamlý bir þiir yazayým?Bu "cesaret" ve "ustalýk" iþi ...Ben teþekkür ederim Hocam..Okuyan gözlerinize saðlýk..

MiM

Alnt yaplan: Büþra - Aralk 27, 2008, 05:27:18 S

Bu þiirin bana ait olmasýný çok ama çok isterdim ama dediðiniz gibi Hocam "usta þairler" yazabilir böyle ihtiþamlý þiirleri...Ben kimim ki?Peygamber Efendimize ihtiþamlý bir þiir yazayým?Bu "cesaret" ve "ustalýk" iþi ..


ufaklýk... þimdi abini iyi dinle güzel kýzým... birgün, ama mutlaka birgün... böyle bir þiir... hatta, belki daha güzelini bile yazabileceðine inanýyorum ben. benim demek istediðim, yaþýn henüz ufacýk... böyle dizeler, böyle bir anlatým dediðim gibi çok uzun yýllar tecrübeden sonra edinilebilen bir meleke kazanabildikten sonra ifade edilebilir demek istedim... ama, yazamayacaðýný söylemedim. çünkü sen, böyle bir yeteneðe, ve 'hayal' gücüne sahipsin. inancýný kaybetme, ufkunu geniþletmeye, hayallerini büyütmeye bak. olacaktýr birgün,

mutlaka!

ben inanýyorum ablasý, sen de inan...

Büþra

Alnt yaplan: MiM - Aralk 27, 2008, 07:01:49 S
ufaklýk... þimdi abini iyi dinle güzel kýzým... birgün, ama mutlaka birgün... böyle bir þiir... hatta, belki daha güzelini bile yazabileceðine inanýyorum ben. benim demek istediðim, yaþýn henüz ufacýk... böyle dizeler, böyle bir anlatým dediðim gibi çok uzun yýllar tecrübeden sonra edinilebilen bir meleke kazanabildikten sonra ifade edilebilir demek istedim... ama, yazamayacaðýný söylemedim. çünkü sen, böyle bir yeteneðe, ve 'hayal' gücüne sahipsin. inancýný kaybetme, ufkunu geniþletmeye, hayallerini büyütmeye bak. olacaktýr birgün,

mutlaka!

ben inanýyorum ablasý, sen de inan...


Hocam ilk önce iltifatlarýnýz için çok teþekkür ederim..Ne demek istediðinizi anlýyorum..Elbetteki böyle dizeler edinilmiþ tecrübelerden sonra yazýlýr..Hatta þiirde anlamýný bilmediðim birçok kelime olmasýna raðmen þiir çok derinden etkiledi beni..Zaten "asýl þiir" de böyle deðil midir?Ýleride böyle þiir yazabileceðimi sanmýyorum çünkü þiir yazmayý býraktým ben Hocam..  :D

MiM

Alnt yaplan: Büþra - Aralk 28, 2008, 12:13:55
Ýleride böyle þiir yazabileceðimi sanmýyorum çünkü þiir yazmayý býraktým ben Hocam..  :D


Gýz ne diyon sen bakiim! yanlýþ anlamadým demi?
iyi de niye, neden? niçin?
ne güzel yazýyordun be kýzým...
ne oldu sana böyle...
birileri mi küstürdü yoksa?

Büþra

Hasan abim beni korkuttu Hocam... :D

aminenur

Alnt yaplan: MiM - Aralk 27, 2008, 05:22:03 S
inanmam! dicektim ki, en sonunda alýntý yazýsýný okudum. üzüldüm ve sevindim. üzüldüm çünkü, bu þiiri senin yazabilmeni çok isterdim ufaklýk. sevindim, çünkü böyle bir þiiri ancak bu mesleðe bir ömür harcamýþ usta þairler yazabilir, böyle sözcükleri ancak onlar bir araya getirebilirdi. ve sen böyle güzel bir þiiri buraya kazandýrmakla da bizleri istifade ettirdin. teþekkürler ufaklýk, yüreðine saðlýk.


_________selamun aleykum  rabbim razý olsun inþaALLAH..
bu acizane karalama  aciz bir yürek olan bize  aittir... hakkýmdaki düþünceleriniz için teþekkür ederim ..
keþke düþündügünüz gibi **bu mesleðe bir ömür harcamýþ usta þairler **olabilsem .. hüsnü zan buyurmuþsunuz efendim...
teþekkür ederim..rica etsem ismimi yazabilirmisiniz...


büþra kardeþim diðer acizane karalamalarýmýzý ..gönlünüz arzu ederse dilediðiniz zaman paylaþa bilirsiniz.. bu  bizi mutlu edecektir güzel kardeþim.....
rabbimize emanet olunuz  inþaALLAH 
selam ve dua ile________

Büþra

Ocak 03, 2009, 10:32:26 S #8 Last Edit: Ocak 03, 2009, 10:34:15 S by Büþra
Alnt yaplan: aminenur - Ocak 03, 2009, 10:06:52 S

_________selamun aleykum  rabbim razý olsun inþaALLAH..
bu acizane karalama  aciz bir yürek olan bize  aittir... hakkýmdaki düþünceleriniz için teþekkür ederim ..
keþke düþündügünüz gibi **bu mesleðe bir ömür harcamýþ usta þairler **olabilsem .. hüsnü zan buyurmuþsunuz efendim...
teþekkür ederim..rica etsem ismimi yazabilirmisiniz...


büþra kardeþim diðer acizane karalamalarýmýzý ..gönlünüz arzu ederse dilediðiniz zaman paylaþa bilirsiniz.. bu  bizi mutlu edecektir güzel kardeþim.....
rabbimize emanet olunuz  inþaALLAH 
selam ve dua ile________Demek size ait....Sizden izinsiz sizin yazdýðýnýz bir þiiri bu sitede paylaþtýðým için hakkýnýzý helal edin kardeþim..Bir dini sitede okumuþ ve çok beðenmiþtim...Yüreðinize saðlýk...Ýsminizi sizin ricanýzla konunun altýna yazdým güzel kardeþim....Demek fussilet.com sitesi bir üstad daha kazandý..Çok sevindik buna..Ve aramýza hoþgeldiniz.... :D

aminenur

teþekkür ederim güzel kardeþim :)
hoþbulduk inþaALLAH

Resulehasret

Alnt yaplan: Büþra - Aralk 28, 2008, 02:36:46 S
Hasan abim beni korkuttu Hocam... :D


  Bunu duymak biraz rahatlattý beni büþracan, çünkü bende senden korkuyorum  :) 

  Gönlünüze saðlýk aminenur..

Yukar git