Haziran 19, 2019, 06:59:06 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

(((GÖZL€RÝND€ BOÐULMAK ÝSTERDÝM!)))

Balatan nurum, Aralk 02, 2008, 10:47:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nurum

Aralk 02, 2008, 10:47:33 S Last Edit: Nisan 01, 2010, 02:46:34 by nurum
[

Büþra

Maþallah..!Yüreðinize,gönlünüze saðlýk Nurum..Çok beðendim ben þiirinizi..Aramýza bir rakip daha katýldý demek... :D Sevineyim mi üzüleyim mi þaþýrdým :D Þiirlerinizin devamýný bekleriz.. ;)

nurum

sağolasın Büşra :)  inşallah diyelim haıyırlısıyla..

Kumsaati

:( :(
çok güzeldi nurum yüreðine saðlýk kardeþim
devamýný bekleriz...


nurum

Saðolsun(NURUM)bugün bana bu mutluluðu yaþattý...duygularým su misali akýp gitti..o an unutturdu dünya telaþesini bana..inþallah yine yaþatýr bu duyguyuda böyle þiir olarak akýtabilirim içimdeki fýrtýnayý... :(

Kumsaati


KaLemin_Gözyasi

Aralk 03, 2008, 02:41:02 #7 Last Edit: Aralk 03, 2008, 02:43:07 by KaLem'in_Gözyaþý
Hos Geldin Aramiza nurum,

Yine Bir Siir Yürekli,Kalemi Ask Kokan bir Saire,Yine Bir Yolcu daha...
Ne mutlu Sana..
Sahid Ol Kalem!
Yazdiklarimiza yazacaklarimiza..
Yüreginden düsen her harfin bir Kurbandir bilesin...
Nice Kurbanlar vere bilmek adina..
Rahman ve Rahim olan Rabbimin Adiyla..
Yola Devam ,Kaleme Selam olsun nurum..

VesseLam...nurum

Alnt yaplan: KaLem'in_Gözyaþý - Aralk 03, 2008, 02:41:02
Hos Geldin Aramiza nurum,

Yine Bir Siir Yürekli,Kalemi Ask Kokan bir Saire,Yine Bir Yolcu daha...
Ne mutlu Sana..
Sahid Ol Kalem!
Yazdiklarimiza yazacaklarimiza..
Yüreginden düsen her harfin bir Kurbandir bilesin...
Nice Kurbanlar vere bilmek adina..
Rahman ve Rahim olan Rabbimin Adiyla..
Yola Devam ,Kaleme Selam olsun nurum..

VesseLam...Allah razý olsun  Kalem'in gözyaþý

MiM

Alnt yaplan: nurum - Aralk 02, 2008, 10:47:33 S
Koþtura koþtura geldin yine yanýma,
Senin dünya meþalen koþturmaydý zaten...
Usulca yaklaþtýrdýn son adýmlarýný.
Utangacýndan damla damla akýyordu terlerin,
Bense, kýrýlmaya hazýr bir gül fidaný gibi yanýnda;
Aðzýndan dökülecek incileri bekliyordum,
Susuyorduk....
Ýlk incinden önce ,goncalarý kýskandýran tebessümünü gösterdin,
Erittin beni bir mum misali ...
O an ; pervaneyle mum misaliydim.
Geçmek bilmeyen dakikalar sanki kovalanbaç oynuyorlardý,
Ne vardý dursaydýlar!akreple yelkovan yerinde...
Ne vardý sanki o an hayat dursaydý!
Senin yanýnda,gözlerim gözlerin de boðulurken...

NURUM!!!


sevgili kardeþim, þiiriniz güzeldi. fussilet'e gelenlere birþeyler oluyor gerçekten. sanki þairlik virüsü bulaþýyor. valla daha önce hiç þiir yazdýnýz mý bilmem ama, bu yazdýðýnýz þiir, virüs'ü adamakýllý kaptýðýnýzý gösteriyor. yüreðinize saðlýk.
***

not: kýrmýzý ile iþaretlediðim iki harf fazlalýktýr. mavi ile iþaretlediðim ise doðrusu ben kovalamaca olarak biliyorum. ama öyle bir tabir var mý doðrusu çokta emin deðilim. bunun haricinde kusursuz ve cidden güzel bir þiir. ben þahsen çok sevdim.

nurum

Allah razı olsun hocam yanlışlarımı gösterdiğiniz için bana hemen düzeltiyorum.. :) Hayır öncelerinde hiç şiir yazmadım,sadece (( NURUM ))şiirini yazmıştım oda ilk şiirimdi  bu siteye yazmıştım onuda...

SimurG

Nurum;

Ben her zaman derim.. Cinsi,ýrký,yaþý,tahsiLi ne oLursa oLsun, þiir yazmak/yazabiLmek büyük bir iþtir.. Bu vesiLe iLe þiir yazan-yazabiLen- herkesi kutLarým..

Þiirine(!) geLince; anLatým ve duygu bakýmýndan çok güzeL duruyor.. CümLeLerin yerinde, kopukLuk yok fakat þiir gibi bir þekiL aLmýþ oLsada þiirden çok bir öyküyü andýrýyor.. Ayný tema üzerinden ayný duyguLarLa bunu deneme babýnda yazarsan eminim ki ortaya çok güzeL bir eser çýkacaktýr..


melekkiz

çok güzel olmuþ emeðinize güzel yüreðinize saðlýk..
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

nurum

Allah sizden de razý olsun deðerli yorumlarýnýz için..hayýrlý akþamlar..

Yukar git