Temmuz 16, 2019, 12:40:47 S
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Yüz okuma sanatý

Balatan senarist081, Aralk 15, 2008, 04:28:16 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Bevadih

Çoðu abartý gibi gelsede genel olarak doðru  mizaclarý veriyor tanýmlar..

Mesela gözü mavi ve ön diþleri açýk olan kiþinin nazarlý bakýþlý olduðunu okumuþtum...Ve  buna hep dikkat ettim..Hakkette bu tür insanlar beni hep negaif elekrikle çarptýlar:)  Mazallah...

Teþekkür ederim Vuslat...ve yorum yapan arkadaþlar...

Bevadih

Burada ki beni husule getiren özelliklere göre acube ,korkulasý,uzak durulasý mahlukum yahu ...:)

Þeker gibim insaným oysa  :P

vuslat_ebedi82

Alnthiç birine inanmýyorum zaten onlar iþin espri boyutu ben kendimi biliyorum taam mýýýý
ben ebleh deðilim  kibirli de deðilim gazalý da deðilim aklým az da deðil vs vs vs
Estaðfurullah..... Hakkaten kim yazdý onlarý oraya :))))   DEdim ya daha devamý gelecek daha iyileri de var.Bir de kendi gözünüzle deðil de baþka birisi okuyup uyup uymadýðýna karþýnýzdaki karar versin.Vallla okuyunca hepsi bende toplanmýþ gibi gelmiþti
AlntÞeker gibim insaným oysa 
  Öylesiniz ablacým gerçekten öyle

Bevadih

Alnt yaplan: vuslat_ebedi82 link=topic=13570.msg126239#msg126239
AlntÞeker gibim insaným oysa 
  Öylesiniz ablacým gerçekten öyle


ah Liprede'nin kulaklarý çýnlasýn...varisi burda :) nefsi tavn yatýran ..

Onca olumsuzu yazdým  beni tanýtan ..içinden cýmbýzladýðý yere bakar mýsýnýz? :)

Güzel bakan göze saðlýk sýhhat versin Rabbim ..

vuslat_ebedi82

Alntah Liprede'nin kulaklarý çýnlasýn...varisi burda  nefsi tavn yatýran ..

Biz Lipradenin tozu bilem olmayýz ablam ne varisi.Hem ben hakkat söyledim nefsiniz tavan yaptýrmýyom ki :HEm arife tarif ne gerek.(böyleydi sanýrsam)HEm sizi bilmerem ki inan bilsem iyileri seçer alýrdýn kitaptan..... sadece yazýlaýnýzdan tanýram.

HAdeKa

Alnt yaplan: Bevâdih - Eyll 24, 2009, 02:46:25
Burada ki beni husule getiren özelliklere göre acube ,korkulasý,uzak durulasý mahlukum yahu ...:)

Þeker gibim insaným oysa  :P


kim demiþ acube cart curt diye tatlý mý tatlý þeker mi þeker benim ablam.. oyle diyenin kýrarým kemiklerini de ibrahim hakký simdik bu ne etsek ki... demedi sayalým yada ablam sen bir ÝSTÝSNASIN ..! :D :D :) bakma ibrahim amcamýn dediklerine :) :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git