Haziran 25, 2019, 09:41:30
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

YAÞINIZI YAZIN

Balatan DAMRAM, Ekim 17, 2008, 10:24:00

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

((NISAN))

Austos 12, 2009, 03:20:19 S #75 Last Edit: Haziran 27, 2010, 10:19:48 by MiM
MaþALLAH ne güzel bir konu bari biliriz kim hangi yaþta

mesela  ele gözlüm arkadaþ ile akranmýþýz bende ...1968

sýrrý -nihan da kýzýmla akran harikasýnýz ya süpersiniz sizler :)

Ayrýva MÝM abimizdende özür dilerim ben kendilerini en fazla 35 sanýyodum :)

ALLAH cümlenize hayýrlý ,huzurlu,imanlý ömürler versin deðerli kardeþlerim...

Selam ve dua ile...

Kumsaati

Haziran 19, 2010, 01:27:05 #76 Last Edit: Haziran 27, 2010, 10:19:16 by MiM

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

isoz_

Doðum tarihinizi gün ay ve yýl olarak herkesin eriþebileceði alanlarda vermemeye dikkat ediniz. Zira bu bilgiler gizliliðinizin korunmasý adýna çok önemlidir. Bu tarz bilgilerin verilmesi internet dolandýrýcýlarýn iþtahýný kapartmaktadýr.
Fussilete musallat olabilecek bu tipler bir bakmýþýnýz tüm gizli bilgilerini sizden alarak hiç farkýnda olmadan size ait olan banka hesaplarýna veya sizin gizliliðiniz için önemli olan kurumlarda sizin adýnýza iþler çevirmesine fýrsat vemiþ olursunuz.
Lütfen dikkat edelim...
Allah'a emanet olun.

Kasým

Bu uyarý için biraz geç kalmýþsýnýz :)

isoz_

Hayýr aslýnda bu uyarýyý yine burada birkez daha yaptým.

MiM

çok haklýsýnýz isoz hocam, o zamanlar hiç düþünmeden yazmýþýz, akýl edememiþiz.
ama bütün tarihleri silip yok ettim. artýk hiç kimsenin doðum tarihi yok...
sevgili kasýmýn dediði gibi geç kaldýk ama, sildim yine  de....
inþaallah kimseye zarar gelmemiþtir.

Yukar git