Haziran 27, 2019, 08:23:24
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

SITEYE VÜRÜS KOYANI YAKALADI FUSSILET HOCA

Balatan DAMRAM, Ekim 11, 2008, 10:44:15 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM


kurtlarvadisi

denge


EmirCan


güle meftun

aman hocam dikkat ! ... þiddete karþýyýz... güzellikle halledebiliriz....muhabbetle fethet ,býrak kýlýcý hocam.... ;D

Resulehasret

;D  Tam yardýma gidiyordumki çatýsý çöktü :)

Kumsaati

 ;D ;D

çok hoþ
buna birde mod ile admin kavgasý diyen var bilmiyorum hocam ne kadar doðrudur  ;D

Resulehasret

   :D Bence onuda diyebiliriz kumsaati  :), valah bu aralar modlarýmýz büyük bir kaos içindeler kendi aalarýnda  :) Allah sonumuzu hayýr etsin.   :)


Yukar git