Temmuz 19, 2019, 04:10:38
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Aa git

Ýnsanlar ve Günlük Yaþam

Bu bölümde hayatla ilgili olan makale ve yaþanmýþ hayat hikayelerini paylaþabilirsiniz.. 

0 ye ve 1 Ziyareti blm incelemekte.

0 Yant
709 Gsterim

0 Yant
612 Gsterim

Balatan hamza


0 Yant
661 Gsterim

Yukar git

 

Anket
Moved Topic

Kilitli Konu
Sabit Konu